#SocialNetvor vs. #SociálneTvor

Prečo už Facebook nestačí? Aj vám sa zdá, že sociálne siete a portály, ktoré všetci bežne navštevujeme, prijímajú v poslednej dobe zvláštne rozhodnutia o ich ďalšom fungovaní? Aj

Read More

Písanie

Písanie je ako myslenie. Myslenie však nie je vidieť. Poukladané slová do viet. Vety prepojené do odstavcov. Odstavce do kapitol. Niekto rád číta a

Read More