Skladové logistické haly na mieru

Logistické haly a sklady dodávame „z jedného zdroja“, a preto dokážeme haly postaviť rýchlo, efektívne a za minimálne náklady.

Stanovte rozmery, požiadavky na funkčnosť, dizajn a architektonické prevedenie exteriérov a interiérov. My vám vytvoríme riešenie na kľúč. Každé logistické centrum Astron zaručuje vysokú kvalitu, moderné architektonické riešenie a vysokú funkčnosť.

Skladové haly Astron

Už viac ako 50 rokov navrhujeme, staviame a dodávame oceľové budovy. Skladové haly a logistické centrá s voľným rozponom až 100m a absenciou vnútorných stĺpov vám umožnia využiť celý zastavaný priestor bez akýchkoľvek prekážok a manipulovať s tovarom alebo materiálom bez obmedzení.

Astron je najväčší výrobca oceľových montovaných hál v Európe. Ponúkame flexibilné riešenia šité na mieru vašim potrebám. Výroba hál je predmetom našej činnosti viac ako 50 rokov. Za tú dobu sme postavili viac ako 50 000 montovaných hál na kľúč a podieľali sa na rade medzinárodných projektov. Celý proces výroby a dodávky navyše vykonávame s ohľadom na zdravie, bezpečnosť a ochranu životného prostredia – sme majitelia značky CE.

Ocel’ová konštrukcia

Primárna nosná konštrukcia obsahuje konštrukčné prvky prenášajúce vonkajšie zaťaženie na stavebné základy. Obsahuje medziľahlé rámy, krokvy, stĺpy čelných stien a mnohé ďalšie konštrukčné prvky, vrátane kotviacich skrutiek alebo konzol žeriavových dráh. Celá primárna oceľová konštrukcia je chránená pred vonkajšími vplyvmi pomocou antikorózneho náteru podľa normy EN ISO 12944. Jeho použitím výrazne predlžujeme životnosť stavieb.

Sekundárna nosná konštrukcia oceľových budov je zložená zo súčastí, ktoré podopierajú a nesú stenové a strešné plášte. Ich hlavnou úlohou je prenos vonkajšieho zaťaženia na primárnu nosnú konštrukciu. Hlavnými nosnými prvkami sekundárnej konštrukcie sú pozinkované Z profily – väznice a paždíky vyrábané valcovaním za studena a orámovanie otvorov tvorené pozinkovanými profilmi L, C, U alebo Z.

Realizace výstavby – reference v Polsku

Jednopodlažná výrobná hala (3429 m²) je vybavená žeriavovou dráhou, ktorá umožňuje pohyb produktov po celej dĺžke oceľovej haly a zdvihne až 8 ton, a modernou výrobnou linkou na laserové rezanie plechov.

Skladovacia hala (5000 m²) je určená na uskladnenie euro paliet do regálov v 5-tich úrovniach. Nakládka a vykládka je realizovaná cez špeciálne brány a prekladisko.