Študenti stredných škôl majú možnosť študovať rok v USA zadarmo

BRATISLAVA – Na Slovensko prichádza nový program s názvom Future Leaders Exchange, ktorý umožňuje stredoškolákom študovať rok na strednej škole v USA a bývať v americkej hostiteľskej rodine úplne zadarmo.

FLEX je na Slovensku prvý rok, ale vo svete má už viac ako 25 ročnú tradíciu. Je to ročný štipendijný program, ktorý momentálne funguje v 20 krajinách sveta. Za 25 rokov existencie programu, vycestovalo do USA viac ako 27 000 študentov stredných škôl. V školskom roku 2018 – 2019 študuje na stredných školách v USA vďaka FLEXu celkovo 922 študentov.

Možnosť žiadať o štipendium je bezplatná a je otvorená všetkým žiadateľom, ktorí splnia základné kritéria. Online prihlášky je možné podať do 31.10.2018. Program plne hradí vláda USA a administruje ho Úrad pre vzdelávacie a kultúrne záležitosť (ECA).

Program dáva študentom možnosť spoznať novú kultúru, zvýšiť svoje sebavedomie, získať jazykové zručnosti ako aj rozšíriť svoje kariérne príležitosti. Účastníci programu FLEX sa stávajú mladými ambasádormi svojich krajín, ktorí oboznamujú Američanov s kultúrou, históriou a tradíciami Slovenska. Študenti si tiež vytvárajú silné vzťahy s hostiteľskou rodinou a spolužiakmi, ktoré často pretrvávajú po celý život.

Tento rok sa zo Slovenska vyberie 10 finalistov, ktorí získajú možnosť v roku 2019-2020 vycestovať do USA. Štipendium pokryje študentom náklady na letenku, poskytne umiestnenie v hostiteľskej rodine a štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie, ako aj mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách.

Podmienky účasti:

  • občan SR spĺňajúci kritéria na získanie cestovného pasu;
  • študent 1. alebo 2. ročníka strednej školy / 5. alebo 6. ročník na 8-ročnom gymnáziu;
  • dátum narodenia medzi 15.7.2001 – 15.7.2004;
  • schopnosť komunikovať po anglicky
  • dobrý študijný priemer
  • za posledných 5 rokov strávil v USA menej ako 90 dní

Štipendium je otvorené aj pre študentov so zdravotným postihnutím. Medzi finalistami programu FLEX je každoročne minimálne 20 študentov s istou formou zdravotného postihnutia.

Študenti súťažia v niekoľkých kolách. Prvým krokom je vyplnenie online prihlášky, ktorá je dostupná na https://ais.americancouncils.org/flex. V semifinále sa študenti zúčastnia individuálneho pohovoru, podstúpia test angličtiny, vypracujú esej a následne vyplnia prihlášku, ktorú pošlú do pobočky American Councils v priebehu nasledujúcich 2 týždňov. Vo výberovom konaní študenti majú preukázať svoju spôsobilosť zúčastniť sa ročného výmenného pobytu.